FORTROLIGHEDSERKLÆRING

skrevet af

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Med denne fortrolighedserklæring ønsker vi at informere alle vores besøgende på vores side (‘dig’) om, hvilke personoplysninger, vi indsamler, når du besøger denne hjemmeside, samt hvordan vi anvender og behandler disse oplysninger. Denne fortrolighedserklæring gælder kun for behandling af personoplysninger indsamlet på denne hjemmeside og ikke til databehandling, der finder sted på andre hjemmesider. Denne hjemmeside er ejet af BonusHal.dk:

Min. 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. ROFUS.nuStopSpillet.dk

TYPER AF PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi muligvis typer personoplysninger om dig:

For at behandle ovenstående data anvendes cookies og lignende teknologier. For at få mere information om, hvordan vi bruger cookies, kan du med fordel læse vores Cookie Policy.

DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Behandling af dine personoplysninger tjener den legitime interesse at forbedre vores produkter og tjenester med det formål at:

REGISTRERET OG DATAANSVARLIG

I henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”) er registrerede defineret som “identificerede eller identificerbare fysiske personer”. Da personlig databehandling, der kan forekomme på vores hjemmeside, handler om dine personoplysninger, anses du for at være registreret. Derfor kan du således benytte dig af dine rettigheder, der ydes af GDPR.

Dataansvarlig er den fysiske eller juridiske person, der (enten alene eller i fællesskab med andre personer) bestemmer med hvilke formål og på hvilken måde personoplysninger behandles. Med henblik på denne fortrolighedserklæring fastlægger vi derfor formålet med og midlerne til behandling af dine personoplysninger på denne hjemmeside. Vi anser os for at være dataansvarlig, hvad angår dine personoplysninger. At være dataansvarlig forpligter os til at beskytte dine data med yderste forsigtighed og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER UNDER DEN GENERELLE DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR)

Hvis du på noget tidspunkt har spørgsmål til behandlingen af ​​dine personoplysninger på denne hjemmeside, eller hvis du vil sende os en anmodning vedrørende dine rettigheder, bedes du kontakte BonusHal.dk

DATABESKYTTELSE

At holde dine data opdaterede og sikre har vores højeste prioritet. Vi anvender de nødvendige teknologiske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er sikkert og forsvarligt beskyttet mod utilsigtet tab, tyveri, uautoriseret offentliggørelse, adgang eller brug og alle andre ulovlige former for behandlig.

For at sikre, at dine data er godt beskyttet, kontrollerer vi, hvem der har adgang til dine personoplysninger. Kun autoriseret og korrekt uddannet personale har adgang til dine personoplysninger for at opfylde deres arbejdsforpligtelser.

TREDJEMANDSMODTAGERE

Dine personoplysninger deles muligvis med enheder, der hjælper med at optimere og videreudvikle vores tjenester (fx analytics, udvikling, marketing). Ud af nødvendighed ønsker de at behandle personoplysninger for at udføre opgaver, vi uddelegerer til dem. Under GDPR antager tredjemand, der behandler dine data, databehandlerens rolle.

De er involveret i databearbejdningsaktiviteter i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, der sikrer dine personoplysninger, Vi tager alle nødvendige skridt for at sikre dine personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring, og dine personoplysninger vil ikke blive overført til en organisation eller et land, med mindre der er tilstrækkelig kontrol, herunder garanti for at dine personoplysninger er sikret.

Når og hvis det er nødvendigt, kan vi dele dine data med offentlige myndigheder og retshåndhævende organer.

OVERFØRSEL AF DINE DATA UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EEA)

Sikrer vi at der er et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse med udgangspunkt i gældende databeskyttelseslovgivning, hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS.

Lande og modtagere, som dine personoplysninger kan overføres til, er:

ÆNDRINGER I FORTROLIGHEDSERKLÆRINGEN

Det er muligt, at denne fortrolighedserklæring ændres eller opdateres i fremtiden.

Opdateringer kan indeholde væsentlige eller mindre ændringer. Væsentlige ændringer påvirke rettigheder og forpligtelser hvad angår behandlingen af dine personoplysninger (f.eks. hvis vi anvender nye tjenester på vores hjemmeside, der har væsentlig betydning for, hvordan vi behandler personoplysninger).

Mindre ændringer har ingen indflydelse på dine rettigheder og vores forpligtelser vedrørende behandling af dine personoplysninger (f.eks. sproglige korrektioner eller forbedringer, nye skrifttyper eller stilarter).

Hvis der sker væsentlige ændringer, vil du blive underrettet på forhånd, så du har mulighed for at gennemgå ændringerne, før opdateringerne effektueres.